BLOGI: Hyvä ymmärrys

Lue Lisää

Besal'el

Mikä besal'el on ja mitä teemme

Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: "Katso, minä olen nimeltään kutsunut Besalelin, Uurin pojan, Huurin pojanpojan, Juudan sukukunnasta; ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä sommittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja vaskesta, hiomaan ja kiinnittämään kiviä ja veistämään puuta, tekemään kaikkinaisia töitä. Ja katso, minä olen antanut hänelle apulaiseksi Oholiabin, Ahisamakin pojan, Daanin sukukunnasta, ja olen antanut kaikkien taidollisten sydämeen taidollisuuden tehdä kaikki, mitä minä olen sinun käskenyt teettää: ilmestysmajan, lain arkin, armoistuimen sen päälle, kaiken majan kaluston, pöydän kaluinensa, aitokultaisen seitsenhaaraisen lampun kaikkine kaluinensa, suitsutusalttarin, polttouhrialttarin kaikkine kaluinensa, altaan jalustoineen, virkapuvut ja pappi Aaronin muut pyhät vaatteet sekä hänen poikiensa pappispuvut, voiteluöljyn ja hyvänhajuisen suitsukkeen pyhäkköä varten. He tehkööt kaiken niin, kuin minä olen sinulle käskyn antanut." 2 Moos. 31: 1 – 11.

Palvelemaan

Ylläpidämme näitä sivuja, että voisit olla rakentamassa kanssamme Jumalan valtakuntaa ajassamme, jossa näky todellisesta Jumalan seurakunnasta on lähes kadoksissa. Toiveemme olisi, että mahdollisimman moni olisi näin palvelemassa Jumalaa ajatuksin, sanoin ja töin Besalelin, Uurin pojan tavoin. Kaiken perusta on kuuliaisuus Jumalan Sanalle. Jumalan Sana on totuus, ja totuus tekee vapaaksi.

Raamattu sanoo...

Pyhän Hengen jakavan lahjat työhön (1 Kor. 12: 11). Kaikkia Hengen jakamia lahjoja tarvitaan Jumalan seurakuntaa rakennettaessa. Jumala on aina ilmestynyt ja ilmestyy seurakuntansa kautta tässä ajassa ihmein ja merkein, ja vaikuttaa keskinäisessä kanssakäymisessämme Jumalan valtakuntaa rakentaen. Pyydetään yhdessä näkeviä silmiä, kuulevia korvia ja rakastavaa sydäntä.

Ota meihin yhteyttä!

2 + 1 =
randomness